Innkalling årsmøte IK Grane Arendal Allianse

Grane logo

Dette er en invitasjon til alle medlemmer i IK Grane Arendal Allianse om å komme på årsmøtet. Medlemmer i IK Grane Arendal Orientering er også medlemmer i Alliansen.

Tid og sted: Granehallen, tirsdag 26. mars 2019, klokka 19.00

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen mandag 11. mars 2019 på odd@52.57.117.245.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på http://www.ikgrane.no en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i IK Grane Arendal Allianse