Styret og utvalg

Under vises styret i IK Grane Arendal Orientering. Merk at epost-adressene er skrevet på formatet; ola a nordmann.no, som må oversettes til ola@nordmann.no for å få riktig epost-adresse.