Om klubben

IK Grane, Stiftet 01.02.1902, er i dag en viktig frivillig organisasjon i Arendal. Vi har 1400 medlemmer som på ulike måter bidrar til å skape et levende, inkulderende idrettsmijø innen fotball, håndball, friidrett, orientering, ski, barneidrett og idrett for funksjonhemmede. Vi legger også til rette for flotte fritidsaktiviteter for hele familien.

Den 30. august 2010 ble det på ekstraordinært årsmøte bestemt at IK Grane skulle bli et allianselag. Den sammen kvelden ble IK Grane Arendal Orientering stiftet. Et allianselag er definert av Norges Idrettsforbund som en slags «paraply» som binder sammen de ulike idrettslagene som er organisert innenfor denne alliansestrukturen.

Hvert idrettslag er egene rettsubjekter, og er i prinsippet frittstående idrettslag, men har en samlende identitet (navn, emblem og farger på drakter), samt avtaler om samarbeid ved bruk av de ulike idrettsanleggene, fellesaktiva og avvikling av fellesarrangementer som familieskirenn, aktivitetsdager, kulturarrangement og lignende. Alle medlemmer av de ulike idrettslagene, er også medlem av allianselaget.