Årsmøte Grane allianse 21. mars

Grane orientering er en del av Grane allianse, nå er det årsmøtet i alliansen. Om du har lyst til å lese årsberetningen, se regnskap og balanse eller vite hvor og når møtet holdes, se mer informasjon her.