Skiløyper

På vinteren kjøres det skiløyper rundt Granestua. Rundløypene som er beskrevet under er også veldig flotte å gå når det ikke er snø. De følger traktorstier og skogsbilveier, så underlaget er stort sett fast og fint. 

Når ble løypene kjørt sist?

Følg med på skisporet.no, der vises oppdateringer på når løypene er kjørt: https://skisporet.no/setView/58.5076856/8.7368774/12/norges_grunnkart

Nyheter om ski og vinter på denne sida

Se http://52.57.117.245/category/ski/

Været fremover ved Granestua

Under kan du se hvordan været ser ut fremover ved Granestua.

Rundløypene fra Granestua

Det er i hovedsak tre rundløyper du kan velge fra Granestua med ski på beina. Se under for en kort beskrivelse og kart.

Rundløype rundt Kalstadtjenna ~ 1,7 km

Rundt Kalstadtjenna ved Granestua er 0,9 km. I tillegg er det 400 m fra parkering og inn til rundløypa. Dvs at går du fra parkeringa, rundt Kalstadtjenna og tilbake til parkeringa, så blir det ca 1,7 km. Dette er en veldig flat løype.

Skiløypa rundt Kalstadtjenna, samt løypa fra parkering og inn til Granestua, er marker med grønt på kartet over.
Skiløypa rundt Kalstadtjenna, samt løypa fra parkering og inn til Granestua, er markert med grønt på kartet over.

Rundløypa via Nøkkstjenn ~ 8,9 km

En fin og variert løype gjennom skogen på skogsbilveier, sti og myr. Det er mye opp og ned, men noen flate partier lengst ut. 

Rundløypa via Nøkkstjenn er markert med lilla, runden rundt Gullknapp er i rødt. De ulike parkeringsplassene ved Granestua, Tveiten og Gullknapp er også markert.

Rundløype rundt Gullknapp ~ 6,6 km

Oppgitt lengde som er oppgitt er kun rundt flyplassen. Det er mulig å parkere der skiløypa krysser veien inn til Gullknapp. Denne løypa overlapper med løypa rundt Nøkkstjenn i 1,3 km. Hvis man går løypa rundt Nøkkstjenn og tar yttersvingen rundt Gullknapp, så blir det totalt ca 14,2 km – en lang tur!

Man kan også gå inn til Gullknapp-runden fra parkeringa ved Tveiten – det er ca 1,2 km. Eller man kan starte ved Sam Eyde, da er det 4,5 km korteste vei inn til Gullknapp-runden. En annen mulighet er å starte ved Myra skole, som blir enda litt lenger unna Gullknapp-runden enn Sam Eyde.