Nå kan du gå Stifinner’n

Nå er det mulig å gå Stifinner’n / tur-orientering i Arendal, se her: https://turorientering.no/stifinnern-arendal/. Dette er heldigvis en legitim aktivitet i disse korona-tider. Norges Orienteringsforbund (NOF) har godkjent gjennomføring av blant annet tur-orientering, siden det oppfyller Norges Idrettsforbund og Folkehelseinstituttets krav.

NOF har laget en beskrivelse av hva orienteringsklubbene kan tillate av aktiviteter, den finner du i sin helhet her: http://orientering.no/nyheter/aktivitetsinfo-til-klubbene-i-disse-smittevern-tider/

Der står det følgende om tur-orientering:

Klubbene fortsetter tilrettelegging og annonsering av aktiviteter som er basert på egenorganisert utøvelse. Tur-orientering kan utøves alene eller som familieaktivitet. Ved all organisering, salg av konvolutter, utplassering av poster og utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg om smittevern overholdes. Det SKAL tilrettelegges for berøringsfri registrering på postene. Klubbene bes fjerne klippetenger og stifteklemmer fra postene.
Klubbene oppfordres til å legge til rette for økt bruk av digitale kart.
All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!

Norges Orienteringsforbund, 16. mars 2020

De ansvarlige for Stifinner’n i Arendal har tatt de nødvendige hensyn, derfor kan du gå Stifinner’n med god samvittighet. Det er faktisk fordeler med det i forhold til å gå en tur i de vanlige turløypene:

Ovennevnte aktiviteter vil ved gjennomføring som beskrevet dessuten fjerne belastning fra mer tradisjonelle turstier og utfartssteder. Ved å opprettholde ovennevnte aktiviteter innen de gitte begrensninger, gir o-idretten sitt bidrag til økt aktivitet, bedre folkehelse og redusert smittespredning.

Norges Orienteringsforbund, 16. mars 2020

Styret i Grane orientering har i kveld også lagt planer for å lage et treningsopplegg som kan gjennomføres på egen hånd, for de som driver aktivt med orientering. Sannsynligvis er den første treningsøkta klar i løpet av noen dager. Mer informasjon kommer i løpet av noen dager.