Innkalling til årsmøtet IK Grane Arendal Orientering

Grane logo

Til medlemmene i IK Grane Arendal Orientering

Tidspunkt: Torsdag 11.02.2021 kl. 18.00

Sted: Årsmøtet avholdes på Sør Amfi

Sakene son ønsker tatt opp på årsmøtet sendes styret innen onsdag 27.01.2021 til: styret@graneorientering.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut på epost og legges ut på www.graneorientering.no en uke før årsmøtet.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret