Innkalling til årsmøtet

IK Grane Arendal Orientering inviterer sine medlemmer til årsmøtet 7. februar 2019, kl 1800.

Årsmøtet avholdes på Granestua.

Sakene som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret innen onsdag 23. januar 2019 (send til eposten under):

styret@52.57.117.245

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut på epost og legges ut på graneorientering.no en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret