Lure poster til Mor-o-løpet

Da er postene ute i skogen. Postflaggene henger godt synlig, men bukkene er borte vekk.

Vi viser en par eksempler her, som en forsmak på hva som venter tirsdag kveld.

Det ble også tid til å gjøre noe tull med kartet. Dere får noe å tenke på der 😉

Der er postskjermen, men hvor kan jeg stemple?
Der er den! Postene ligger ikke så høyt i terrenget…
Posten skal jo være her et sted …